Duurzaamheid

Het bestuur van de Stichting Carlot is zich bewust dat ook een stichting die een varend monument als de Carlot beheert moet werken aan duurzame oplossingen en toepassingen bij het continueren van de doelstellingen van de Stichting.

In uitvoering:

  • Momenteel werkt het bestuur aan het aanpassen van het huidige beleidsplan om duurzaamheid een vaste plaats te geven binnen wat we doen binnen de stichting.

  • Dankzij onze brandstof donateur DPO, De Pooter Olie zijn wij met de Carlot in staat om op SSynfuel+ brandstof te varen waardoor onze CO2 uitstoot fors daalt.

  • In overleg met het Zeeuws Klimaatfonds heeft de stichting de afspraak om jaarlijks een afdracht te doen op basis van het dat jaar verbruikte aantal liters gasolie, in het kader van gedeeltelijk CO2 compensatie. De Stichting heeft voor het Zeeuws Klimaatfonds gekozen omdat de gelden die hierdoor worden verkregen worden gebruikt om projecten in Zeeland, in het kader van de energietransitie, te realiseren.

Plannen:

  • De stichting zal in het kader van de uitvoering van de RI&E bij het terugdringen van de risico’s, duurzaamheid als belangrijk criterium meenemen.

Bij elke duurzaamheidsactie zal het bestuur waken dat de status van varend monument nooit in het gevaar komt. Het bestuur beseft dat dit uitgangspunt verduurzamen niet gemakkelijker maakt maar het bewaren van de historische waarde van het schip blijft altijd het uitgangspunt.